Home > Nieuws > Algemeen > Vacature bovenbouw

Algemeen

Vacature bovenbouw

We zijn opzoek naar een leerkracht voor de bovenbouw. Kom jij werken op onze mooie school?

We zijn per 1 augustus  2023 op zoek naar een leerkracht voor de  bovenbouw (WTF 0,6-1,0)
Bekijk hier de vacature!

Prachtig gelegen aan de rand van de hei in Ermelo, staat het hoofdgebouwvan basisschool de Klokbeker. De Klokbeker is een grote, christelijkebasisschool, verdeeld over twee locaties. Op dit moment hebben we 14groepen en gaan er zo'n 350 kinderen naar onze school.
Op de Klokbeker werken we samen aan waarde(n)vol onderwijs. We zijntrots op onze school waar we met aandacht en plezier lesgeven ensamenwerken.
Ons onderwijs is opgebouwd rondom drie pijlers: 1. de basisvaardighedenlezen, rekenen en taal 2. burgerschap & rentmeesterschap en 3.wetenschap & techniek. We hechten veel waarde aan goede instructie enzetten hierbij EDI in. Ook besteden we nadrukkelijk aandacht aan deontwikkeling van persoonlijk leiderschap. Daarom werken we sinds ditschooljaar met de 7 gewoonten van The Leader in Me.
Samen werken wij aan een professionele organisatie waarin hetvakmanschap van de leraar en daarmee de kwaliteit van ons onderwijs,centraal staat.
Onze leerlingen zoeken een leerkracht die hen ziet, graag met hen ingesprek gaat en met plezier voor de klas staat. Ben jij de leerkracht die wezoeken of ken jij iemand die op onze school wil werken?